Image

Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Auditointi- ja sertifiointipalvelut pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Auditointi- ja sertifiointipalvelumme on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Meillä on kokemus tuhansista toimintajärjestelmäauditoinneista eri toimialoilta, joiden pohjalta olemme muodostaneet selkeän konseptin laadukkaasta ja kustannustehokkaasta auditointipalvelusta, joka on suunnattu erityisesti pk-sektorin toimijoille.

Sertifikaatti

Laatu on suorituskykyä ja johtamista - Sertifikaatti on näyttö laadusta

Sertifikaatti on paitsi kehyksissä oleva arvokas dokumentti myös arvostettu merkki käytännön osaamisesta alalla. Se osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset ja lainsäädännön velvoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä

Auditointiprosessi

Auditointi- ja sertifiointiprosessi käynnistyy asiakkaan ja Fine Audit Oy:n kesken auditointi- ja sertifiointisopimuksen laatimisella.

Image
Image

Toimittaja-arviointi

Kehitä yrityksesi toimintaa toimittaja-arvioinnin avulla

Toimittaja-arviointi on erinomainen työkalu valittaessa uusia toimittajia tai kehitettäessä toimittajayhteistyötä.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Fine Audit oy on sitoutunut noudattamaan ja toteuttamaan arvojaan. Yrityksemme arvot ohjaavat toimintaamme niin yrityksen sisällä kuin ulospäin toimiessamme. Toimintatapojemme kautta arvot konkretisoituvat tarjoamiimme palveluihin.

Image

Yhteistyökyky

Image

Suunnitelmallisuus

Image

Turvallisuus

Fine Audit Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

Puh. 020 729 0600
toimisto@fineaudit.fi
Y-tunnus: 1901609-6

Image