Toimittaja-arviointi

Kehitä yrityksesi toimintaa toimittaja-arvioinnin avulla

Toimittaja-arviointi on erinomainen työkalu valittaessa uusia toimittajia tai kehitettäessä toimittajayhteistyötä. Toimittaja-arviointi keskittyy toimittajayhteistyön, tuotteen laadun, toiminnan laadun, riskien hallinnan ja viestinnän menettelyjen hiomiseen.

Miksi toimittaja-arviointi kannattaa tehdä?

Toimittaja-arviointi kannattaa tehdä

  • Kun haluat varmistaa yrityksesi kyvykkyyden täyttää asiakkaan ja standardien vaatimukset
  • Kun haluat varmistaa yrityksesi toimittajien kyvykkyyden täyttää organisaatiosi vaatimukset
Miksi toimittaja-arviointi kannattaa tehdä
Mitä toimittaja-arviointi kattaa

Mitä toimittaja-arviointi kattaa?

Arviointi voi kattaa toimittajan koko toiminnan, tai se voidaan rajata tarpeen mukaan kattamaan vain tiettyä palvelua, tuotetta, prosessia, työvaihetta tai vaikkapa vain toimittajan laadunvalvontamenettelyä.

Kun keskitytään vain tiettyyn aiheeseen tai osaan se mahdollistaa tehokkaan arviointipäivän. Päivän aikana voidaan kattavasti auditoida ja raportoida valittujen osa-alueiden toiminta(a).

Mitä hyötyä toimittaja-arvioinnista sitten on?

Varsinkin uusien toimittajien arviointi maksaa usein itsensä takaisin välittömästi. Toteuttamalla toimittaja-arviointeja yritys saa arvokasta hyötyä mm.

  • johdonmukaisen toimintatavan / prosessin arviointeihin
  • osaavan, kokeneen asiantuntija-avun
  • säästää aikaa
  • säästää resursseja
  • säästää rahaa
  • saa apua juurisyiden selvittämiseen ja niiden poistamiseen => jatkuva parantaminen.

Toimittaja-arviointi on järkevä investointi yrityksen toiminnan ja toimintojen kehittämiseksi.

Mitä hyötyä toimittaja-arvioinnista on

HOX!

Huomioitavaa on myös se, että toimittaja-arviointi liittyy ISO 9001, 14001 ja 45001 standardeihin (vaatimuksiin). Kyse on siitä, että organisaatio toteuttaa laatutyössään omassa laadunhallintajärjestelmässä määriteltyjä vaatimuksia.

Fine Audit Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

Puh. 020 729 0600
toimisto@fineaudit.fi
Y-tunnus: 1901609-6

Image