Asiakaskokemuksia

Laatutyö on matka, jonka punainen lanka on jatkuva parantaminen

Laatutyö on matka, jonka punainen lanka on jatkuva parantaminen

Koneistus Suomi Oy on vuonna 1978 perustettu yritys. Vuosikymmenien vierähtäessä autotallista alkunsa saanut yritys on kasvanut ja kehittynyt nykyaikaiseksi alihankintapalveluita tuottavaksi koneistamoksi. Koneistus Suomen toiminta perustuu kokemukseen, ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja laadukkaisiin tuotteisiin, jotka valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla. Jatkuvalla toiminnan ja tuotantomenetelmien kehittämisellä yritys pyrkii vastaamaan asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin.ref koneistus suomi oy pky laatu 003

”Kun isot kansainväliset yritykset etsivät alihankkijoita, on laatujärjestelmä ehdoton vaatimus”, kertoo Koneistus Suomi Oy:n toimitusjohtaja Teemu Laitinen taustoja laatujärjestelmän rakentamiselle.

Sisäinen auditointi ja johdon katselmus ovat keskeisiä työkaluja yrityksen toiminnan parantamisessa, tehokkuuden lisäämisessä ja riskien hallinnassa. Ne ovat myös standardin vaatimus sekä ehto sertifikaatin myöntämiselle.

Laatujärjestelmä rakennettiin suunnittelussa aikataulussa, minkä jälkeen oli sisäisten auditointien ja johdon katselmusten vuoro. Niistä kun oli selvitty, kehiin astui ulkoinen auditointi, jonka toteutti Fine Audit Oy.

”Auditoija kyseli paljon asioita, jotka piti sitten todentaa. Tämä onnistui hyvin eSalkun avulla, sillä olimme keränneet tiedot kätevästi yhteen paikkaan”, Laitinen kertoo ja lisää, että myös kehityskohteita ja kouluttamistarpeita tuli ilmi.

Sisäisillä auditoinneilla yrityksen työntekijät arvioivat oman organisaation toimintaa, prosesseja ja järjestelmiä vertaamalla niitä auditointikriteereihin. Sisäisien auditointien tavoitteena on tunnistaa parannusmahdollisuuksia ja riskejä sekä varmistaa, että yritys toimii sääntöjen ja standardien mukaisesti.

Johdon katselmus on kokous, jossa organisaation johtajat kokoontuvat tarkastelemaan yrityksen tilannetta, suorituskykyä, tavoitteiden saavuttamista ja tulevaisuuden suunnitelmia. Johdon katselmus tarjoaa mahdollisuuden arvioida nykytilannetta, tunnistaa mahdollisia haasteita ja tehdä strategisia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Johdon katselmuksessa voi käsitellä esimerkiksi talousnäkökohtia, markkinatrendejä, henkilöstöasioita ja operatiivista suorituskykyä.

Fine Audit Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

Puh. 020 729 0600
toimisto@fineaudit.fi
Y-tunnus: 1901609-6

Image